top of page
Výsadba stromu
obrázok_2023-05-10_125836316.png

Školenia

Školenia sú programy na vzdelávanie znalostí a zručností v určitom odbore alebo oblasti, ktoré sú zamerané na zlepšenie výkonu a produktivity jednotlivcov alebo tímov.  My robíme školenia všeobecné a zameriavajú sa na eticko - morálne hodnoty, vzťahu k profesii a práci s ľudmi vo sfére sebapoznania.

„Úžasné momenty sa rodia úžasnými príležitosťami.“

bottom of page