top of page
Konverzace skupinových projektů

Prečo projekt Budujme lepšiu spoločnosť ?

Podieľajme sa o spoločné napredovanie spoločnosti a pomocou zlepšenia prístupu zamestnancov k zákazníkom zvýšime celkovú kvalitu života a medziľudských vzťahov na Slovensku.

Našou úlohou je pomôcť a zlepšiť prístup ľudí k ich profesii, k rozširovaniu a zlepšovaniu ich kariérneho kapitálu na základe poznania svojej profesie z toho najdôležitejšieho hľadiska a tým je pochopiť otázku prečo by to mali robiť. Sociálne projekty v obchodnom sektore na Slovensku sú v obrovskom útlme a naším cieľom je zlepšiť ich profesionálny vývoj a prístup k práci, čo povedie k zvýšeniu kvality Vašich služieb a zlepšeniu spoločnosti.

Ako to urobím inak ?

Chcem sa Vaším zamestnancom dlhodobo venovať na Vašich prevádzkach a rozvíjať ich nielen formou prednášok ale hlavne prácou so zákazníkmi a rozvíjať ich predajné a komunikačné zručnosti pri predaji.

 Čo bude výsledok ?

Projekt Budujme lepšiu spoločnosť bol založený s cieľom pomôcť podnikateľom, zamestnancom a koncovým spotrebiteľom pretože všetko v čo veríme je že pozitívnym prístupom získajú všetky skupiny zlepšenie v kvalite života. Projekt sa zameriava na podporu a rozvoj spoločnosti ako celku prostredníctvom podnikateľských iniciatív, inovácií, zvyšovania zamestnanosti, rozvoja vzdelávania a podpory komunity. Veríme, že touto iniciatívou vytvoríme prosperujúcu a udržateľnú spoločnosť, ktorá bude mať pozitívny vplyv na celé okolie.

"Nie je dôležité, aký je váš začiatok, ale to, kam vás vaša cesta dovedie."

bottom of page